AGLOMERACIJA TRILJ

 

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodoopskrbnog sustava, proširenju i sanaciji sustava javne odvodnje aglomeracije Trilj


 

Dana 16.5.2023. održan je tehnički pregled za vodovod visoke zone naselja Jabuka te je ishođena uporabna dozvola koja je međuvremenu postala pravomoćna. 

Time su ispunjeni zakonski preduvjet za početak korištenja 2204 m vodovodnog cjevovoda te pripadajuće hidrostanice kojom je omogućen pristup vodoopskrbnoj mreži stanovnicima u visokoj zoni naselja Jabuka te poboljšano funkcioniranje cjelokupnog sustava.