Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJE OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 31.12.2022. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

 

Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Otok i vodoopskrba naselja Sušci

ODVODNJA NASELJA OTOK – CENTRALNI DIO NASELJA OTOK – I. FAZA IZGRADNJE

 • Izvedeno je 3.131 metar cjevovoda odvodnje te 103 kućna priključka.
 • Sanirano je 402 metra cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rovu u dužini od 171 metar.

ODVODNJA OTPADNIH VODA CENTRALNOG DIJELA NASELJA OTOK – IZMJENA I DOPUNA I. FAZE

 • Izvedeno je 773 metra cjevovoda odvodnje. Sanirano je 46 metara cjevovoda vodoopskrbe.

SPOJ NA UPOV SINJ

 • Izveden je 1331 metar cjevovoda odvodnje. Radovi na predmetnoj dionici su znatno usporeni zbog velike količine vode koja u zimskim mjesecima prodire u rov.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV CENTAR, JUG I ISTOK

 • Izvedeno je 12.479 metara cjevovoda odvodnje, 392 kućna priključka na sustav odvodnje te 3.010 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 279 metara.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

 • Izvedeno je 8.253 metara cjevovoda odvodnje, 227 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 1.313 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rovu u dužini od 1.975 metara.

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

 • Izvedeno je 4.938 metara vodoopskrbnih cjevovoda te 104 kućna priključka na novu vodoopskrbnu mrežu. Izvršeno je asfaltiranje rovu u dužini od 1.202 metra.

REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOVODA OTOK-SINJ I OTOK-TRILJ

 • Rekonstruirano je 1.669 metra vodoopskrbnih cjevovoda.

 

Planirane aktivnosti unutar Ugovora

 • Nastavak intenzivnih radova na kanalizacijskoj mreži aglomeracije Otok na kojima nema problema sa visokom razinom podzemnih voda te dovršetak radova na vodoopskrbi naselja Sušci (dobava i montaža hidrostanica).

 

FOTOGRAFIJE