Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJE OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 31.10.2022. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 

Izvođač je krenuo sa radovima na terenu u prvoj polovici listopada 2021., do datuma ovog izvještaja izvedeni su sljedeći radovi:

ODVODNJA NASELJA OTOK – CENTRALNI DIO NASELJA OTOK – I. FAZA IZGRADNJE

 • Izvedeno je 3.131 metar cjevovoda odvodnje te 103 kućna priključka.
 • Sanirano je 402 metra cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rovu u dužini od 171 metar

ODVODNJA OTPADNIH VODA CENTRALNOG DIJELA NASELJA OTOK – IZMJENA I DOPUNA I. FAZE

 • Izvedeno je 445 metara cjevovoda odvodnje.
 • Sanirano je 46 metara cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV CENTAR, JUG I ISTOK

 • Izvedeno je 11.717 metara cjevovoda odvodnje, 358 kućna priključka na sustav odvodnje te 2.968 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 279 metara

SPOJ NA UPOV SINJ

 • Izvedeno je 1178 metara cjevovoda odvodnje

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

 • Izvedeno je 7.337 metara cjevovoda odvodnje, 195 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 1.217 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rovu u dužini od 1.975 metara

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

 • Izvedeno je 4.938 metara vodoopskrbnih cjevovoda te 104 kućna priključka na novu vodoopskrbnu mrežu.
 • Izvršeno je asfaltiranje rovu u dužini od 778 metara.

REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOVODA OTOK-SINJ I OTOK-TRILJ

 • Rekonstruirano je 1.664 metra vodoopskrbnih cjevovoda

 

FOTOGRAFIJE