Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 


 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 31.10.2021. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

  • Izvedeno je 12.509 metara cjevovoda odvodnje, 261 kućni priključak odvodnje te 940 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 8.616 metara

NASELJE GRAB

  • Izvedeno je 3.537 metara cjevovoda odvodnje, 101 kućni priključak na sustav odvodnje te 440 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

  • Izvedeno je 3.007 metara cjevovoda odvodnje te 62 kućna priključka na sustav odvodnje.

NASELJE JABUKA

  • Izvedeno je 922 metara cjevovoda odvodnje te 1 kućni priključak na sustav odvodnje.

VODOSPREMA TRILJ

  • Izvedeno je oko 20% građevinskih radova na vodospremi Trilj.

Radovi se trenutno izvode zadovoljavajućom dinamikom te je napredak radova u skladu sa planiranom dinamikom Izvođača.

 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD

Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Košute, Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj.


 

FOTOGRAFIJE


 

ODVODNJA NASELJA KOŠUTE

 

VODOSPREMA TRILJ
 
ODVODNJA NASELJA GRAB

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
ODOVDNJA NASELJA JABUKA
 
ODVODNJA NASELJA KOŠUTE