Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJA OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 31.10.2021. GODINE
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač je krenuo sa radovima na terenu u prvoj polovici listopada 2021.

 

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

  • Izvedeno je 593,5 metara vodoopskrbnih cjevovoda.
 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD

Izrada preostalih izvedbenih projekata te početak fizičkih radova na aglomeraciji Otok.


 

FOTOGRAFIJE


 

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 
ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIVOVI CENTAR, JUG I ISTOK