Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 31.10.2022. GODINE

 

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

 • Izvedeno je 12.999 metara cjevovoda odvodnje, 300 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 9.170 metara.
 • Završeno je 95% građevinskih radova na CS Košute.

NASELJE GRAB

 • Izvedeno je 5.806 metara cjevovoda odvodnje, 163 kućna priključka na sustav odvodnje te 1.258 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 4.517 metara.
 • Završeno je 90% građevinskih radova na CS Grab 1, 90% građevinskih radova na CS Grab 2, 90% građevinskih radova na CS Grab 3 te 90% građevinskih radova na CS Grab 4.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

 • Izvedeno je 15.875 metara cjevovoda odvodnje te 386 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 1.128 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 8.592 metra.

 • Završeno je 90% građevinskih radova na CS Vedrine 2, 90% građevinskih radova na sanaciji CS Trilj 1 te 90% građevinskih radova na sanaciji CS Trilj 2.

NASELJE JABUKA

 • Izvedeno je 4.166 metara cjevovoda odvodnje te 67 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 140 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izgrađeno je 2.176 metara novih cjevovoda vodoopskrbe te je izvedeno 13 kućnih priključaka na novu vodoopskrbnu mrežu.
 • Izvedeno je 90% građevinskih radova na hidrostanici Jabuka.

VODOSPREMA TRILJ

 • Izvedeno je oko 92% građevinskih radova na vodospremi Trilj te 90% građevinskih radova na hidrostanici Trilj.
 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
 • Završetak preostalih fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda te građevinskih radova na vodospremi Trilj i crpnim stanicama. Priprema dokumentacije za provedbu tehničkog pregleda za odvodnju u naseljima Košute i Grab.

 

FOTOGRAFIJE

 

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODOVODNJA NASLJA JABUKA
 
ODVODNJA NASELJA GRAB