Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


 

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ

NA DAN 31.08.2021. GODINE


 

Radovi dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

  • Izvedeno je 11.713 metara cjevovoda odvodnje, 240 kućnih priključaka odvodnje te 649 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 4.699 metara.

NASELJE GRAB

  • Izvedeno je 1.602 metra cjevovoda odvodnje, 25 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 233 metara sanacije/rekonstrukcije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

  • Izvedeno je 373 metra cjevovoda odvodnje te 12 kućnih priključaka na sustav odvodnje.

VODOSPREMA TRILJ

  • Do dana 31.08.2021. godine izvedeno je oko 15% građevinskih radova na vodospremi Trilj.

 

PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD


 

  • Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje u naseljima Košute, Grab i Trilj te građevinskih radova na vodospremi Trilj.
  • Uvođenje  u posao  Izvođača na mreži Otok – Dicmo na dan 10.9.2021. Predviđeni

       rok za izvođenje radova je 17 mjeseci.

  • Provođenje postupka javne nabave za radove na nadogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj, koji je tijeku.