Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 


 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 30.09.2021. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

  • Izvedeno je 12.157 metara cjevovoda odvodnje, 255 kućnih priključaka odvodnje te 682 metra sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 8.616 metara.

NASELJE GRAB

  • Izvedeno je 3.146 metara cjevovoda odvodnje, 86 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 440 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

  • Izvedeno je 1.726 metara cjevovoda odvodnje te 33 kućna priključka na sustav odvodnje

NASELJE JABUKA

  • Izvedeno je 647 metara cjevovoda odvodnje te 1 kućni priključak na sustav odvodnje.

VODOSPREMA TRILJ

  • Izvedeno je oko 17% građevinskih radova na vodospremi Trilj.

Radovi se trenutno izvode zavidnom dinamikom te je Izvođač u ovom mjesecu izveo respektabilnih 4 km cjevovoda na sustavu odvodnje.

 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD

Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Košute, Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj

 


 

AGLOMERACIJA OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI OTOK I VODOOPSKRBI NASELJA SUŠCI NA DAN 30.09.2021. GODINE
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač radi na dostavi projektne i ugovorne dokumentacije.

 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD

Završetak svih pripremnih aktivnosti nužnih za početak radova na terenu, izrada izvedbenih projekata te početak fizičkih radova na terenu.


 

FOTOGRAFIJE


 

ODVODNJA NASELJA KOŠUTE

 

VODOSPREMA TRILJ
 
ODVODNJA NASELJA GRAB

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
ODOVDNJA NASELJA JABUKA