Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 31.07.2022. GODINE

 

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

 • Izvedeno je 12.999 metara cjevovoda odvodnje, 300 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 9.170 metara. Završeno je 95% građevinskih radova na CS Košute.

NASELJE GRAB

 • Izvedeno je 5.669 metara cjevovoda odvodnje, 163 kućna priključka na sustav odvodnje te 1.258 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 4.187 metara.
 • Završeno je 90% građevinskih radova na CS Grab 4, 60% građevinskih radova na CS Grab 2 te 10% građevinskih radova na CS Grab 1.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

 • Izvedeno je 15.115 metara cjevovoda odvodnje te 367 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 928 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 1.919 metara.
 • Završeno je 25% građevinskih radova na CS Vedrine 2, 15% građevinskih radova na sanaciji CS Trilj 2 te 15% građevinskih radova na sanaciji CS Trilj 2.

NASELJE JABUKA

 • Izvedeno je 3.798 metara cjevovoda odvodnje te 67 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 2149 metara novih cjevovoda vodoopskrbe te je izvedeno 13 kućnih priključaka na novu vodoopskrbnu mrežu.
 • Izvedeno je oko 80% građevinskih radova na hidrostanici Jabuka.

VODOSPREMA TRILJ

 • Izvedeno je oko 80% građevinskih radova na vodospremi Trilj te 80% građevinskih radova na hidrostanici Trilj

NADOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TRILJ

 • Izvođač je uveden u posao te je 15.6.2022. određen kao Datum početka izvršenja ugovora.

 

Radovi se trenutno izvode zadovoljavajućom dinamikom te je napredak radova u skladu sa planiranom dinamikom Izvođača.

 

PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
 • Završetak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj i crpnim stanicama. Priprema dokumentacije za provedbu tehničkog pregleda u naseljima Košute i Grab

 

FOTOGRAFIJE

 

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODVODNJA NASELJA JABUKA
 
VODOSPREMA I HIDROSTANICA TRILJ
 
VODOVOD VISOKE ZONE NASELJA JABUKA 
 
ODVODNJA NASELJA GRAB