Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 30.04.2022. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

  • Izvedeno je 12.999 metara cjevovoda odvodnje, 300 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 9.170 metara.Završeno je 90% građevinskih radova na CS Košute.

NASELJE GRAB

  • Izvedeno je 5.448 metara cjevovoda odvodnje, 154 kućna priključka na sustav odvodnje te 1.238 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 2.856 metara. Završeno je 80% građevinskih radova na CS Grab 4.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

  • Izvedeno je 10.663 metra cjevovoda odvodnje te 234 kućna priključka na sustav odvodnje te 218 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 811 metara.

NASELJE JABUKA

  • Izvedeno je 1.914 metara cjevovoda odvodnje te 11 kućnih priključka na sustav odvodnje te 1050 metara novih cjevovoda vodoopskrbe.Izvedeno je oko 70% građevinskih radova na hidrostanici Jabuka.

VODOSPREMA TRILJ

  • Izvedeno je oko 35% građevinskih radova na vodospremi Trilj te 10% građevinskih radova na hidrostanici Trilj.
 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
  • Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj.  Priprema dokumentacije za provedbu tehničkog pregleda u naselju Košute.

 

FOTOGRAFIJE


 

 

ODVODNJA NASELJA GRAB

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODVODNJA NASELJA JABUKA
 
VODOSPREMA I HIDROSTANICA TRILJ