Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJE OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 31.03.2022. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač je krenuo sa radovima na terenu u prvoj polovici listopada 2021.

ODVODNJA NASELJA OTOK – CENTRALNI DIO NASELJA OTOK – I. FAZA IZGRADNJE

  • Izvedeno je 370 metra cjevovoda odvodnje te 13 kućnih priključaka

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV CENTAR, JUG I ISTOK

  • Izvedeno je 4.020 metara cjevovoda odvodnje, 92 kućna priključka na sustav odvodnje te 1.238 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

  • Izvedeno je 2.045 metra cjevovoda odvodnje, 44 kućna priključka na sustav odvodnje te 225 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

Izvedeno je 4.938 metara vodoopskrbnih cjevovoda

 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
  • Izrada preostalih izvedbenih projekata te intenziviranje radova na kanalizacijskoj mreži aglomeracije Otok te dovršetak radova na vodoopskrbi naselja Sušci.

 

FOTOGRAFIJE