Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJE OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 30.04.2022. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač je krenuo sa radovima na terenu u prvoj polovici listopada 2021.

ODVODNJA NASELJA OTOK – CENTRALNI DIO NASELJA OTOK – I. FAZA IZGRADNJE

  • Izvedeno je 370 metara cjevovoda odvodnje te 13 kućnih priključaka    

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV CENTAR, JUG I ISTOK

  • Izvedeno je 5.685 metara cjevovoda odvodnje, 140 kućnih priključka na sustav odvodnje te 1481 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

  • Izvedeno je 2.986 metara cjevovoda odvodnje, 58 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 225 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

  • Izvedeno je 4.938 metara vodoopskrbnih cjevovoda te 104 kućna priključka na novu vodoopskrbnu mrežu.

REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOVODA OTOK – SINJ I OTOK – TRILJ

  • Rekonstruirano je 122 metra vodoopskrbnih cjevovoda
 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
  • Izrada preostalih izvedbenih projekata te intenziviranje radova na kanalizacijskoj mreži aglomeracije Otok te dovršetak radova na vodoopskrbi naselja Sušci (izgradnja hidrostanica).

 

FOTOGRAFIJE