Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 31.01.2022. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

  • Izvedeno je 12.962 metra cjevovoda odvodnje, 273 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 9.170 metara. Završeno je 50% građevinskih radova na CS Košute.

NASELJE GRAB

  • Izvedeno je 4.433 metra cjevovoda odvodnje, 132 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 1088 metra sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 1.161 metara.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

  • Izvedeno je 5.648 metara cjevovoda odvodnje te 115 kućnih priključka na sustav odvodnje. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 86 metara. Rekonstruirano je 183 metra cjevovoda odvodnje.

NASELJE JABUKA

  • Izveden je 1.231 metar cjevovoda odvodnje te 8 kućnih priključka na sustav odvodnje te 360 metara novih cjevovoda vodoopskrbe.

 VODOSPREMA TRILJ

  • Izvedeno je oko 22% građevinskih radova na vodospremi Trilj.

Radovi se trenutno izvode zadovoljavajućom dinamikom te je napredak radova u skladu sa planiranom dinamikom Izvođača.

 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD

Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Košute, Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj.


 

FOTOGRAFIJE


 

 

ODVODNJA NASELJA GRAB

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODVODNJA NASELJA JABUKA