Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 28.02.2022. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač je krenuo sa radovima na terenu u prvoj polovici listopada 2021.

ODVODNJA NASELJA OTOK – CENTRALNI DIO NASELJA OTOK – I. FAZA IZGRADNJE

  • Izvedeno je 122 metra cjevovoda odvodnje te 5 kućnih priključaka

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV CENTAR, JUG I ISTOK

  • Izvedeno je 2.907 metara cjevovoda odvodnje, 54 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 856 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

  • Izvedeno je 668 metra cjevovoda odvodnje

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

  • Izvedeno je 4.826 metara vodoopskrbnih cjevovoda
 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
  • Izrada preostalih izvedbenih projekata te intenziviranje radova na aglomeraciji Otok te dovršetak radova na vodoopskrbi naselja Sušci

 

FOTOGRAFIJE