Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 


 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 30.11.2021. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

  • Izvedeno je 12.787 metara cjevovoda odvodnje, 270 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 8.616 metara.

NASELJE GRAB

  • Izvedeno je 3.909 metara cjevovoda odvodnje, 121 kućni priključak na sustav odvodnje te 702 metra sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

  • Izvedeno je 3.782 metara cjevovoda odvodnje te 80 kućnih priključaka na sustav odvodnje.

NASELJE JABUKA

  • Izvedeno je 1.039 metara cjevovoda odvodnje te 4 kućna priključka na sustav odvodnje.

VODOSPREMA TRILJ

  • Izvedeno je oko 21% građevinskih radova na vodospremi Trilj.

Radovi se trenutno izvode zadovoljavajućom dinamikom te je napredak radova u skladu sa planiranom dinamikom Izvođača.

 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD

Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Košute, Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj.


 

FOTOGRAFIJE


 

 

VODOSPREMA I HIDROSTANICA GRADA TRILJ
 
ODVODNJA NASELJA GRAB

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODVODNJA NASELJA JABUKA
 
ODVODNJA NASELJA KOŠUTE