Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

 


 

AGLOMERACIJA OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI OTOK I VODOOPSKRBI NASELJA SUŠCI NA DAN 30.09.2021. GODINE
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač radi na dostavi projektne i ugovorne dokumentacije.

 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD

Završetak svih pripremnih aktivnosti nužnih za početak radova na terenu, izrada izvedbenih projekata te početak fizičkih radova na terenu.