Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 30.06.2022. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

  • Izvedeno je 12.999 metara cjevovoda odvodnje, 300 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 9.170 metara.Završeno je 95% građevinskih radova na CS Košute.

NASELJE GRAB

  • Izvedeno je 5.599 metara cjevovoda odvodnje, 162 kućna priključka na sustav odvodnje te 1.258 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 4.187 metara. Završeno je 90% građevinskih radova na CS Grab 4, 40% građevinskih radova na CS Grab 2 te 5% građevinskih radova na CS Grab 1.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

  • Izvedeno je 13.921 metar cjevovoda odvodnje te 321 kućni priključak na sustav odvodnje te 858 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 1.422 metra. Završeno je 15% građevinskih radova na sanaciji CS Trilj 2 te 25% građevinskih radova na sanaciji CS Trilj 2.

NASELJE JABUKA

  • Izvedeno je 2.880 metara cjevovoda odvodnje te 33 kućna priključka na sustav odvodnje te 1917 metara novih cjevovoda vodoopskrbe te je izvedeno 13 kućnih priključaka na novu vodoopskrbnu mrežu. Izvedeno je oko 80% građevinskih radova na hidrostanici Jabuka.

VODOSPREMA TRILJ

  • Izvedeno je oko 52% građevinskih radova na vodospremi Trilj te 80% građevinskih radova na hidrostanici Trilj.

NADOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TRILJ

  • Izvođač je uveden u posao te je 15.6.2022. određen kao Datum početka izvršenja ugovora.

 

Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj. Priprema dokumentacije za provedbu tehničkog pregleda u naselju Košute.

 

PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
  • Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj.  Priprema dokumentacije za provedbu tehničkog pregleda u naselju Košute.

 

FOTOGRAFIJE

 

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODVODNJA NASELJA JABUKA
 
VODOSPREMA I HIDROSTANICA TRILJ
 
VODOVOD VISOKE ZONE NASELJA JABUKA