Potpisan ugovor za radove na vodoopskrbnom sustavu aglomeracija Otok i Dicmo te sustav odvodnje aglomeracije Otok

Dana 06. kolovoza 2021. godine u prostorijama Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. potpisan je ugovor iz ‘Projekta integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Aglomeracija Trilj i Otok – Radovi na vodoopskrbnom sustavu aglomeracije Otok i Dicmo te sustavu odvodnje aglomeracije Otok’.

Odabrani Izvođač je ROCO COMMERCE d.o.o., a ukupna vrijednost ugovora je 108.487.224,01 kuna s PDV-om. Ugovor su potpisali direktora VIOCK-a Milan Smoljo i direktor izvođača Tomislav Badrov uz nazočnost načelnika Općine Otok Dušan Đule i načelnika Općine Dicmo Petra Maretića.

Ovaj projekt obuhvaća izgradnju 34,2 km cjevovoda odvodnje, 3,5 km vodoopskrbnog cjevovoda, 7 crpnih stanica, 3 hidrostanice te sanacija 2 km vodoopskrbnog cjevovoda,1 hidrostanice i 1 crpne stanice. Također se planira 751 novi priključak na sustav javne odvodnje.

Rok za uvođenje izvođača u posao je 35 dana od potpisa ugovora a planirani završetak radova u prvoj polovici 2023. godine.

Izvor: Ferata.hr