Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnjusustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze uSplitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grb na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

STANJE RADOVA NA DAN 31.07.2021. GODINE

NASELJE KOŠUTE

  • Izvedeno je 11.041 metara cjevovoda odvodnje, 240 kućnih priključaka odvodnje te 141 metar sanacije/rekonstrukcije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 3.758 metara.

VODOSPREMA TRILJ

  • Do dana 31.07.2021. godine izvedeno je oko 12% građevinskih radova na vodospremi Trilj.

NASELJE GRAB

  • Izvedeno je 639 metara cjevovoda odvodnje, 25 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 90 metara sanacije/rekonstrukcije cjevovoda vodoopskrbe.

Detaljnije stanje radova Projekta: Stanje radova_aglomeracija Trilj,Otok i Dicmo

 

PLAN RADOVA ZA NAREDNI PERIOD

 

Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje u naseljima Košute i Grab te na građevinskim radovima na vodospremi Trilj.

Potpisivanje ugovora za mrežu Otok-Dicmo.

Provođenje postupka javne nabave za nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj. 

 

FOTOGALERIJA RADOVA PROJEKTA

 

ODVODNJA NASELJA KOŠUTE

ASFALTIRANJE

ISKOP I POLAGANJE CIJEVI

 
ODVODNJA NASELJA GRAB

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR

  • Iskop rova, izrada posteljice i postavljanje cijevi
  • iskop rovova i postavljanje cijevi

 
VODOSPREMA I HIDROSTANICA TRILJ
  • postavljanje armature