Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJE OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 28.02.2023. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Otok i vodoopskrba naselja Sušci

ODVODNJA NASELJA OTOK – CENTRALNI DIO NASELJA OTOK – I. FAZA IZGRADNJE

 • Izvedeno je 3.131 metar cjevovoda odvodnje te 103 kućna priključka.
 • Sanirano je 402 metra cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rovu u dužini od 171 metar.

ODVODNJA OTPADNIH VODA CENTRALNOG DIJELA NASELJA OTOK – IZMJENA I DOPUNA I. FAZE

 • Izvedeno je 835 metra cjevovoda odvodnje.
 • Sanirano je 46 metara cjevovoda vodoopskrbe..

SPOJ NA UPOV SINJ

 • Izvedeno je 1444 metara cjevovoda odvodnje.
 • Radovi na predmetnoj dionici su znatno usporeni zbog velike količine vode koja u zimskim mjesecima prodire u rov.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV CENTAR, JUG I ISTOK

 • Izvedeno je 13.131 metar cjevovoda odvodnje, 424 kućna priključka na sustav odvodnje te 3.247 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 279 metara.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

 • Izvedeno je 9.238 metara cjevovoda odvodnje, 266 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 1.313 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.
 • Izvršeno je asfaltiranje rovu u dužini od 1.975 metara.

VODOSPREMA OTOK

 • Dovršeno je 30% planiranih radova.

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

 • Izvedeno je 4.938 metara vodoopskrbnih cjevovoda te 104 kućna priključka na novu vodoopskrbnu mrežu.
 • Izvršeno je asfaltiranje rovu u dužini od 2.189 metara.
 • Dovršeno je 80% radova na hidrostanici Sušci 1 i 80% radova na hidrostanici Sušci 2.

REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOVODA OTOK-SINJ I OTOK-TRILJ

 • Rekonstruirano je 1.804 metra vodoopskrbnih cjevovoda.

Planirane aktivnosti unutar Ugovora

 • Nastavak intenzivnih radova na kanalizacijskoj mreži aglomeracije Otok na kojima nema problema sa visokom razinom podzemnih voda te dovršetak radova na vodoopskrbi naselja Sušci (montaža hidrostanica).

 

FOTOGRAFIJE