Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnjusustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze uSplitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grb na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

STANJE RADOVA NA DAN 30.06.2021. GODINE

NASELJE KOŠUTE

  • Do dana 30.06.2021. godine izvedeno je 9.937 metara cjevovoda odvodnje, 213 kućnih priključaka odvodnje te 50 metara sanacije/rekonstrukcije cjevovoda vodoopskrbe.

VODOSPREMA TRILJ

  • Do dana 30.06.2021. godine izvedeno je oko 10% građevinskih radova na vodospremi Trilj.

NASELJE GRAB

  • Do dana 30.06.2021. godine izvedeno je 50  metara cjevovoda odvodnje, 1 kućni priključak na sustav odvodnje.
  • Radovi se trenutno izvode zadovoljavajućom dinamikom te je Izvođač gotovo u potpunosti nadoknadio zaostatke akumulirane u prethodnim mjesecima.

Detaljnije stanje radova Projekta: Stanje radova_aglomeracija Trilj,Otok i Dicmo

 

PLAN RADOVA ZA NAREDNI PERIOD

 

Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje u naseljima Košute i Grab te na građevinskim radovima na vodospremi Trilj.

Provodi se postupak pripreme i provedbe ponovljenog postupka javne nabave za mrežu Otok – Dicmo.

Potpisivanje ugovora za mrežu Otok-Dicmo.

 

FOTOGALERIJA RADOVA PROJEKTA

 

ODVODNJA NASELJA KOŠUTE

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR – Iskop rova, izrada posteljice i postavljanje cijevi

 
ODVODNJA NASELJA GRAB

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR – Iskop rova, izrada posteljice i postavljanje cijevi