Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

  • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
  • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
  • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

STANJE RADOVA NA PROJEKTU

 

Dana 15.12.2023. potpisan je ugovor o uslugama modernizacije upravljanja sustavom odvodnje i vodoopskrbe u sklopu projekta integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo.

Ugovor vrijednosti 199.606,00 EUR potpisan je sa Izvršiteljem POMAK CONTROL d.o.o. te je rok izvršenja usluga 180 dana.

Ovim ugovorom predviđa se planirana uspostava nadzorno-upravljačkog sustava (NUS-a) za sustav odvodnje te umrežavanje objekata vodoopskrbne u postojeći sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) vodoopskrbe.

Sklapanjem predmetnog ugovora ugovorene su sve predviđene aktivnosti projekta integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo.