Stanje radova do 30.04.2022. godine – AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 30.04.2022. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač je krenuo sa radovima na terenu u prvoj polovici listopada 2021.

ODVODNJA NASELJA OTOK – CENTRALNI DIO NASELJA OTOK – I. FAZA IZGRADNJE

 • Izvedeno je 370 metara cjevovoda odvodnje te 13 kućnih priključaka    

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV CENTAR, JUG I ISTOK

 • Izvedeno je 5.685 metara cjevovoda odvodnje, 140 kućnih priključka na sustav odvodnje te 1481 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

 • Izvedeno je 2.986 metara cjevovoda odvodnje, 58 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 225 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

 • Izvedeno je 4.938 metara vodoopskrbnih cjevovoda te 104 kućna priključka na novu vodoopskrbnu mrežu.

REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOVODA OTOK – SINJ I OTOK – TRILJ

 • Rekonstruirano je 122 metra vodoopskrbnih cjevovoda
 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
 • Izrada preostalih izvedbenih projekata te intenziviranje radova na kanalizacijskoj mreži aglomeracije Otok te dovršetak radova na vodoopskrbi naselja Sušci (izgradnja hidrostanica).

 

FOTOGRAFIJE


 

Stanje radova do 30.04.2022. godine – AGLOMERACIJA TRILJ

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 30.04.2022. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

 • Izvedeno je 12.999 metara cjevovoda odvodnje, 300 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 9.170 metara.Završeno je 90% građevinskih radova na CS Košute.

NASELJE GRAB

 • Izvedeno je 5.448 metara cjevovoda odvodnje, 154 kućna priključka na sustav odvodnje te 1.238 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 2.856 metara. Završeno je 80% građevinskih radova na CS Grab 4.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

 • Izvedeno je 10.663 metra cjevovoda odvodnje te 234 kućna priključka na sustav odvodnje te 218 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 811 metara.

NASELJE JABUKA

 • Izvedeno je 1.914 metara cjevovoda odvodnje te 11 kućnih priključka na sustav odvodnje te 1050 metara novih cjevovoda vodoopskrbe.Izvedeno je oko 70% građevinskih radova na hidrostanici Jabuka.

VODOSPREMA TRILJ

 • Izvedeno je oko 35% građevinskih radova na vodospremi Trilj te 10% građevinskih radova na hidrostanici Trilj.
 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
 • Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj.  Priprema dokumentacije za provedbu tehničkog pregleda u naselju Košute.

 

FOTOGRAFIJE


 

 

ODVODNJA NASELJA GRAB

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODVODNJA NASELJA JABUKA
 
VODOSPREMA I HIDROSTANICA TRILJ

Stanje radova do 31.03.2022. godine – AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 31.03.2022. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač je krenuo sa radovima na terenu u prvoj polovici listopada 2021.

ODVODNJA NASELJA OTOK – CENTRALNI DIO NASELJA OTOK – I. FAZA IZGRADNJE

 • Izvedeno je 370 metra cjevovoda odvodnje te 13 kućnih priključaka

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV CENTAR, JUG I ISTOK

 • Izvedeno je 4.020 metara cjevovoda odvodnje, 92 kućna priključka na sustav odvodnje te 1.238 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

 • Izvedeno je 2.045 metra cjevovoda odvodnje, 44 kućna priključka na sustav odvodnje te 225 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

Izvedeno je 4.938 metara vodoopskrbnih cjevovoda

 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
 • Izrada preostalih izvedbenih projekata te intenziviranje radova na kanalizacijskoj mreži aglomeracije Otok te dovršetak radova na vodoopskrbi naselja Sušci.

 

FOTOGRAFIJE


 

Stanje radova do 31.03.2022. godine – AGLOMERACIJA TRILJ

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 31.03.2022. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

 • Izvedeno je 12.999 metara cjevovoda odvodnje, 300 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 9.170 metara. Završeno je 90% građevinskih radova na CS Košute.

NASELJE GRAB

 • Izvedeno je 5.268 metara cjevovoda odvodnje, 147 kućna priključka na sustav odvodnje te 1.238 metra sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 2.051 metara.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

 • Izvedeno je 9.145 metara cjevovoda odvodnje te 192 kućna priključka na sustav odvodnje, te 218 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 794 metara.

NASELJE JABUKA

 • Izvedeno je 1.544 metra cjevovoda odvodnje te 9 kućnih priključka na sustav odvodnje te 630 metara novih cjevovoda vodoopskrbe.

VODOSPREMA TRILJ

 • Izvedeno je oko 32% građevinskih radova na vodospremi Trilj.
 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
 • Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj. Priprema dokumentacije za provedbu tehničkog pregleda u naselju Košute.

 

FOTOGRAFIJE


 

 

ODVODNJA NASELJA GRAB

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODVODNJA NASELJA JABUKA
 
VODOSPREMA I HIDROSTANICA TRILJ

Stanje radova do 28.02.2022. godine – AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 28.02.2022. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač je krenuo sa radovima na terenu u prvoj polovici listopada 2021.

ODVODNJA NASELJA OTOK – CENTRALNI DIO NASELJA OTOK – I. FAZA IZGRADNJE

 • Izvedeno je 122 metra cjevovoda odvodnje te 5 kućnih priključaka

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV CENTAR, JUG I ISTOK

 • Izvedeno je 2.907 metara cjevovoda odvodnje, 54 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 856 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

 • Izvedeno je 668 metra cjevovoda odvodnje

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

 • Izvedeno je 4.826 metara vodoopskrbnih cjevovoda
 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
 • Izrada preostalih izvedbenih projekata te intenziviranje radova na aglomeraciji Otok te dovršetak radova na vodoopskrbi naselja Sušci

 

FOTOGRAFIJE


 

Stanje radova do 28.02.2022. godine – AGLOMERACIJA TRILJ

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 28.02.2022. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

 • Izvedeno je 12.999 metara cjevovoda odvodnje, 300 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 9.170 metara. Završeno je 70% građevinskih radova na CS Košute.

NASELJE GRAB

 • Izvedeno je 4.877 metara cjevovoda odvodnje, 134 kućna priključka na sustav odvodnje te 1088 metra sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 1.161 metara.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

 • Izvedeno je 7.099 metara cjevovoda odvodnje te 153 kućna priključka na sustav odvodnje. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 486 metara.

NASELJE JABUKA

 • Izvedeno je 1.362 metra cjevovoda odvodnje te 9 kućnih priključka na sustav odvodnje te 360 metara novih cjevovoda vodoopskrbe.

VODOSPREMA TRILJ

 • Izvedeno je oko 24% građevinskih radova na vodospremi Trilj.

Radovi se trenutno izvode zadovoljavajućom dinamikom te je napredak radova u skladu sa planiranom dinamikom Izvođača.

 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
 • Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj. Dovršetak radova u naselju Košute.

 

FOTOGRAFIJE


 

 

ODVODNJA NASELJA GRAB

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODVODNJA NASELJA JABUKA
 
VODOSPREMA I HIDROSTANICA TRILJ

Stanje radova do 31.01.2022. godine – AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 31.01.2022. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač je krenuo sa radovima na terenu u prvoj polovici listopada 2021.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV CENTAR, JUG I ISTOK

 • Izvedeno je 940 metara cjevovoda odvodnje, 17 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 53 metra sanacije cjevovoda vodoopskrbe.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

 • Izvedeno je 668 metra cjevovoda odvodnje

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

 • Izvedeno je 4.222 metara vodoopskrbnih cjevovoda
 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD
 • Izrada preostalih izvedbenih projekata te intenziviranje radova na aglomeraciji Otok te dovršetak radova na vodoopskrbi naselja Sušci.

 

FOTOGRAFIJE


 

Stanje radova do 31.01.2022. godine – AGLOMERACIJA TRILJ

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 31.01.2022. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

 • Izvedeno je 12.962 metra cjevovoda odvodnje, 273 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 9.170 metara. Završeno je 50% građevinskih radova na CS Košute.

NASELJE GRAB

 • Izvedeno je 4.433 metra cjevovoda odvodnje, 132 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 1088 metra sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 1.161 metara.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

 • Izvedeno je 5.648 metara cjevovoda odvodnje te 115 kućnih priključka na sustav odvodnje. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 86 metara. Rekonstruirano je 183 metra cjevovoda odvodnje.

NASELJE JABUKA

 • Izveden je 1.231 metar cjevovoda odvodnje te 8 kućnih priključka na sustav odvodnje te 360 metara novih cjevovoda vodoopskrbe.

 VODOSPREMA TRILJ

 • Izvedeno je oko 22% građevinskih radova na vodospremi Trilj.

Radovi se trenutno izvode zadovoljavajućom dinamikom te je napredak radova u skladu sa planiranom dinamikom Izvođača.

 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD

Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Košute, Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj.


 

FOTOGRAFIJE


 

 

ODVODNJA NASELJA GRAB

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODVODNJA NASELJA JABUKA

Stanje radova do 31.12.2021. godine – AGLOMERACIJA TRILJ

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 


 

 AGLOMERACIJA TRILJ


 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJI TRILJ NA DAN 31.12.2021. GODINE

Radovi na terenu dobro napreduju te je trenutna dinamika izvođenja radova zadovoljavajuća.

NASELJE KOŠUTE

 • Izvedeno je 12.938 metara cjevovoda odvodnje, 273 kućnih priključaka odvodnje te 1.115 metara sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 8.861 metara.

NASELJE GRAB

 • Izvedeno je 4.211 metara cjevovoda odvodnje, 129 kućnih priključaka na sustav odvodnje te 1088 metra sanacije cjevovoda vodoopskrbe. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 1.161 metara.

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE

 • Izvedeno je 4.422 metara cjevovoda odvodnje te 91 kućni priključak na sustav odvodnje. Izvršeno je asfaltiranje rova u dužini od 86 metara.

NASELJE JABUKA

 • Izvedeno je 1.039 metara cjevovoda odvodnje te 4 kućna priključka na sustav odvodnje te 360 metara novih cjevovoda vodoopskrbe.

 VODOSPREMA TRILJ

 • Izvedeno je oko 22% građevinskih radova na vodospremi Trilj.

Radovi se trenutno izvode zadovoljavajućom dinamikom te je napredak radova u skladu sa planiranom dinamikom Izvođača.

 
PLAN RADOVA NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD

Nastavak fizičkih radova na cjevovodima odvodnje te sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Košute, Grab, Jabuka te grada Trilja i naselja Vedrine te građevinskih radova na vodospremi Trilj.


 

FOTOGRAFIJE


 

 

ODVODNJA NASELJA GRAB

 

ODVODNJA GRADA TRILJA I NASELJA VEDRINE
 
ODVODNJA NASELJA JABUKA

Stanje radova do 31.12.2021. godine – AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo – KK.06.4.2.42


Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa sljedećim obuhvatom:

 • AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj i naselja Vedrine, Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
 • AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
 • AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

 

AGLOMERACIJA OTOK I DICMO

 
STANJE RADOVA NA AGLOMERACIJAMA OTOK I DICMO NA DAN 31.12.2021. GODINE
 
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE AGLOMERACIJE OTOK I VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 

Datum početka bio je 10.09.2021. godine. Izvođač je krenuo sa radovima na terenu u prvoj polovici listopada 2021.

ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIV SJEVEROISTOK

 • Izvedeno je 623 metra cjevovoda odvodnje

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI

 • Izvedeno je 2.787 metara vodoopskrbnih cjevovoda
 
PLAN AKTIVNOSTI NA PROJEKTU ZA NAREDNI PERIOD

Izrada preostalih izvedbenih projekata te nastavak radova na aglomeraciji Otok i vodoopskrbi naselja Sušci sa pojačanom dinamikom.


 

FOTOGRAFIJE


 

VODOOPSKRBA NASELJA SUŠCI
 
ODVODNJA NASELJA OTOK