Skip to content

O projektu

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje
Cetinske krajine uključuje ulaganja u rekonstrukciju i
dogradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje
otpadnih voda na području aglomeracija Trilj, Otok i
Dicmo, koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj
županiji, sa sljedećim obuhvatom:

• AGLOMERACIJA TRILJ: Grad Trilj, naselja Vedrine, 
Košute, Jabuka i Grab na području Grada Trilja
• AGLOMERACIJA OTOK: naselje Otok u Općini Otok
• AGLOMERACIJA DICMO: naselje Sušci u Općini Dicmo

Vodouslužno područje Vodovoda i odvodnje Cetinske
Krajine se prostire na ukupnoj površini od 776,3 km
uključuje 340 km vodoopskrbne mreže i obuhvaća
potrošače (oko 14 000 priključaka, stupanj
priključenosti oko 97%) na području:
• Grada Sinja (98% priključenosti) i Grada Trilja
(94% priključenosti)
• Općina Otok (92% priključenosti), Dicmo
(94% priključenosti) i Hrvace (97% priključenosti)

NAZIV PROJEKTA:
Projekt integralnog sustava
vodoopskrbe i odvodnje
Cetinske krajine
aglomeracije Trilj, Otok i
Dicmo – KK.06.4.2.42

NAZIV KORISNIKA:
Vodovod i odvodnja
Cetinske krajine d.o.o.

PARTNERI:
Grad Trilj, Općina Otok
i Općina Dicmo

UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA:

247.484.875,00 HRK (sa PDV-om)

UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA:

197.987.900,00 HRK (bez PDV-a)

SUFINANCIRA EU:
132.887.023,53 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE
PROJEKTA:

2019.-2023.

Novosti

Stanje radova do 31.08.2023. godine – AGLOMERACIJE OTOK I DICMO

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj,
Saznaj više

Otok: Postavljena skela ispod mosta na Kerepu

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj,
Saznaj više

Stanje radova do 31.07.2023. godine – AGLOMERACIJE OTOK I DICMO

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj,
Saznaj više